Életcélom

“Gurum Maheshwarananda Swamiji Jadani Gjána Putra programjában szolgálni a gyermekeket-szüleiket, tehát rajtuk keresztül Istent! Tehát lemondani a Maya-ról-illúzió- (tárgyakhoz ragaszkodás), először egy ház,aztán autó-vagy fordítva- aztán még egy,aztán nagyobb-jobb-szebb…az érzéki élvezeteknek se vége-se hossza…
Elvonulni a család-Om-mal és megtapasztalni a valós-Isteni-értékeken alapuló közösséget….(nem pedig életem végéig a pénzt hajhászni)
Tehát lemondunk az összes tárgyunkról(házról, autókról,mindenről ami leláncol a Maya-hoz), lemondunk a régi szokásainkról….”ami jön-jön, ami megy az megy…”
“Eljő a pillanat amikor megcsörren a telefon, vagy levél jő, és akkor mindent magunk mögött hagyván elvonulunk, hazavisszük azt-azon a lelket-lelkeket, aki évezredek folytán folyamatosan mindig új testben inkarnálódva végre EGGYÉ válhat a Mindent áthatóval (Átma-Paramatma)!:-)
Szeretném amennyiben gyermekem-im- gyermekeink megtapasztalhatnák azt a közösséget, ahol Szent dalokon keresztül (bhajanok), a Szent iratokon keresztül, továbbá hasznos-használható tudásra tegyenek szert…Yoga (mindegyik útja), Ültess fát, védd a környezetet, gyűjtsd az esővizet, óvd az állatvilágot(ne ölj állatot,ne edd meg)…Tehát számomra a NE ÖLJ az mindenre vonatkozik… Tiszteld-Szeresd magadat, a többi magadat-mert egyek vagyunk- Tehát mindenkiben ott van Isten, tisztelj mindenkit Istenként! Sorolhatnám ezt napestig… tehát szám-Om-ra ezek az alap értékek…